Wednesday, January 10, 2018

Are HR Professionals ready to take the wheel for ride?Monday, January 01, 2018

स्वयंप्रेरणेची गुरुकिल्ली देणारं पुस्तक:- Review of स्वयंविकासाची स्वयंप्रेरणा...वाटचाल संपूर्णत्वाकडे’

प्रसिद्ध ग्रीक तत्त्वज्ञ हेरक्लायटसने म्हटलं होतं, ‘देअर इज नथिंग पर्मनन्ट एक्सेप्ट चेंज.’ बदल हाच काय तो शाश्वत असतो! आपल्याला संपूर्णत्वाकडे, विकासाकडे वाटचाल करायची असेल, तर आपल्या व्यक्तिमत्त्वात बदल घडवायला हवा आणि त्यासाठी लागणाऱ्या स्वयंप्रेरणेची गुरुकिल्ली विनोद बिडवाईक यांनी आपल्या ‘स्वयंविकासाची स्वयंप्रेरणा...वाटचाल संपूर्णत्वाकडे’ या आकर्षक पुस्तकातून आपल्यासमोर ठेवली आहे. तरुणाईला भावेल अशीच भाषा आणि उदाहरणं दिल्यानं पुस्तक सर्वांना आवडेल हे निश्चित!.... .........
नावाजलेल्या आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्यांमध्ये मनुष्यबळ क्षेत्रात विविध पदांवर काम केलेल्या विनोद बिडवाईक यांनी ‘स्वयंविकासाची स्वयंप्रेरणा...वाटचाल संपूर्णत्वाकडे’ हे पुस्तक लिहिले आहे. आपल्या अनुभवाचा पूर्ण उपयोग आजच्या तरुणाईला व्हावा या हेतूने अत्यंत समर्पक अशी थोरामोठ्यांची सुभाषितवजा वाक्यं (Quotes) वापरून त्यांनी प्रत्येक प्रकरणाची सुरुवात केली आहे. त्यामुळे प्रत्येक प्रकरण वाचण्याआधी वाचकाची त्या प्रकरणाकडे बघण्याची एक मानसिक बैठक नकळत तयार होत जाते. त्याचबरोबर कुणालाही समजायला सोपी अशी भाषा आणि तरुणाईला भावतील अशी आजच्या काळातली उदाहरणं हे या पुस्तकाचं वैशिष्ट्य म्हणता येईल.

सगळी मिळून एकूण ३५ प्रकरणं, पण त्यांची नावंसुद्धा इतकी लक्षवेधी आहेत, की हवा तो संदेश तिथूनच मनात घुसावा! उदाहरणार्थ - ‘मनाची तयारी हवी,’ ‘फर्स्ट इम्प्रेशन’, ‘स्वप्न बघा स्वप्न’, ‘लेबल्स फेकून द्या’, ‘रोल मॉडेल’, ‘कॉमन सेन्स’, ‘चॉईसचं स्वातंत्र्य’, ‘झपाटलेपण’, ‘प्रेझेंटेशनचं कौशल्य’... नावापासूनच प्रकरणाबद्दल उत्सुकता निर्माण होते आणि आपण गुंतत जातो त्या विचारांत...!

‘जगात कसे वागावे’ किंवा ‘स्वतःला कसे सुधारावे’ टाइपची जी पुस्तकं असतात, ती बहुधा बोजड असतात आणि त्यात पांडित्यपूर्ण विचारांचा मारा असतो; पण बिडवाईक यांच्या या पुस्तकात मात्र प्रत्येक प्रकरणामध्ये तरुणाईला भावतील अशी आजच्या काळातली उदाहरणं दिल्यामुळे वाचक ‘अरे, हे तर माझ्या मनातलं जणू..’ असे मनोमन उद्गार काढून बिडवाईकांनी मांडलेला विचार आपलासा करून टाकतो हे या पुस्तकाचं आणखी एक वैशिष्ट्य. उदाहरणार्थ - ‘जीवनसागरातील पोहण्याचं शास्त्र’ या प्रकरणातलं पुस्तकी पांडित्य (थिअरी) आणि प्रत्यक्ष ज्ञान (प्रॅक्टिकल) यातल्या फरकाचं उदाहरण असो किंवा ‘इतिहासही शिक्षक’ या प्रकरणातल्या द्रोणाचार्यांवर बाजी उलटवणाऱ्या आधुनिक स्मार्ट आणि चलाख एकलव्याचं उदाहरण! ‘संप्रेरण कौशल्य’ प्रकरणात कम्युनिकेशन स्किल समजावून सांगताना दिलेलं शिंप्याचं उदाहरण असो किंवा मग ‘प्रेझेंटेशनचं कौशल्य’ या प्रकरणात सुंदर तरुणीला बघून तिच्याशी ओळख करून घ्यायला पुढे सरसावलेल्या तरुणाची तिनेच ‘विकेट’ काढल्याचा प्रसंग असो - अशी उदाहरणं देऊन बिडवाईक यांनी वाचकांना आपलंसं करून घेत आपले मुद्दे बरोबर त्यांच्या मनात घुसवले आहेत, हे त्यांच्या लेखनाचं कौशल्य.

आपल्याला व्यक्तिगत आणि व्यावसायिक आयुष्यात यशस्वी होण्यासाठी या पुस्तकात दिलेले मूलमंत्र उपयोगी पडतील यात शंका नाही. अवश्य संग्रही ठेवावं, असं हे पुस्तक आहे!

स्वयंविकासाची स्वयंप्रेरणा...वाटचाल संपूर्णत्वाकडे
लेखक : विनोद बिडवाईक
प्रकाशक : बोहो सोल पब्लिकेशन्स, माणिकमोती कॉम्प्लेक्स, पुणे-सातारा रोड, पुणे-४६
पृष्ठे : १३६
मूल्य : १९० रुपये

(हे पुस्तक ‘बुकगंगा डॉट कॉम’वरून घरपोच मागविण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा.)

Sunday, November 12, 2017

My key takeaways during the session on “Emerging Business- Enterprise challenges with limited resources”. #HRFutures #DefyConvention #HRTechConf


(Authored By Sachin Aute)
HR Futures- Pune was organized by The Guild, business media brand, in association with CNBC TV 18 and CNBC Awaaz, on Wednesday, November 8th, 2017 at Novotel Hotel, Pune.

I attended this event to listen the views of esteemed HR professionals and learn something new from speakers. It was also a nice opportunity to network with fellow HR professionals from different industries.

My motivation to write this article is to share my learning to the HR fraternity those who could not attend this event.

This write up is compilation of my learnings from the session HR future….

There were two sessions planned in the first half. This time, I find something practical which can be implemented by all HR professionals in their organization.

I am writing my learnings from the panel session “EMERGING BUSINESSES: ENTERPRISE CHALLENGES WITH LIMITED RESOURCES”.

There were six panelist having 15 to 25 years of rich experience.

Moderator
Vinod Bidwaik, Director-HR/HRBP, DSM India
(Panel session in Progress) 
(Seen in the picture are Shweta Chawala, Director Total Rewards, Smith Nephew Healthcare, Meenakshi Kaul, Director HR, People & Culture, Fare portal India, Sanjay Ambhorkar, Vice President - HR & Communication, Chassis Brakes International, Shirish Kulkarni, Director – HR, K S B Pumps, Ravendra Mishra, Head - Human Capital, Garware - Wall Ropes Ltd)

To understand the HR challenges facing emerging businesses, the HR leaders shared their experiences on what they are good at, what are their struggle, where they their focus is.
Some of the focus areas were:

 • Where emerging businesses believe their HR strengths and weakness lie.
 • Where they need to focus to grow profitably.
 • How they can get better at joining up the dots in order to recruit, develop and retain the right people.
 • How they can deliver the basics more effectively.
 • Technology & tools for HR at mid-sized companies.


Vinod Bidwaik stared the discussions as a Moderator. Before starting the session, he asked a question to the audience, “What do you expect from this session????”

The entire hall with 200 – 250 HR professionals was silent for few seconds… Exactly I don't know from where that sound comes, but someone from audience raised his voice and said, “something which can be implemented in the organization”.

Initially we were feeling that we may get only theoretical concepts which may be difficult to implement. I knew few speakers very closely, and was sure that audience will get practical wisdom. Moderator started very positively that for sure audience will be satisfied.

Vinod Bidwaik gave the structure to the session with five dimensions,

 • Direction: What is the purpose of the business and how employees are aligned with the larger purpose of the organization?
 • Culture: What should be the culture and how it should be built?
 • Power: How the power is distributed among different stakeholders and employees.
 • Communication: How the information is cascaded down the level and employees are kept engaged with the organizational goals?  
 • Ownership & Accountability: How the ownership and accountability is created among employees?

He mentioned that HR practices can be woven around these five dimensions.

He set the context by explaining the number of startups & emerging businesses and success ration based on the research published. There are successes but there are more failures because lack of vision and poor business model.

Further are lot of HR challenges like attracting and retaining talent; compensation and employees looking for big brand and career development. According to him, if we give the power and freedom to employees, for sure they do takes accountability and works with ownership to sustain and achieve the organizational objectives.

Shweta Chawala spoke about attracting and retaining talent in the industry. She emphasized on following:
 • Building internal capabilities instead of hiring from big brands;
 • Right pay mix: For example, higher variable pay. It is difficult to retain talent in startup industry. Many of the employees are getting offers from competitor companies with higher package with facilities. Speaker advised to keep higher incentives in the initial phase of the business. It helps to increase business as well as retain employees with his own growth.
 • To engage and motivate employees, start recognition schemes in the company

To summarize this, Moderator said in addition to all above, the office/ organizational culture also matters to retain and engage employees.

Other speakers, Meenakshi Kaul & Shirish Kulkarni also highlighted best practices to retain and engage employees:

Employee engagement is nothing but, how do we give experience to employees to feel good and engaged in our organization.

Few practices are:
 • Clear communication by CEO – Top management should communicate company’s vision to all employees to make them aware on business situations & aligning on      common targets.
 • Management should work on improving Manager – Subordinate’s relationship.
 • Reward and recognition - every quarter get nomination for team and individuals for best achievements, and reward them for good work.
 • Work on improving employability of employee.
 • Employee satisfaction/engagement survey – Every organizations conducts an employee satisfaction surveys. Some are doing this as a formality or else we could say as a mandate by top management. However, few organizations are really conducting this understand employees.
According to me, attrition only could be controlled by HR of the company. We should have good relations, understand their concerns & his personal issues too. If we really can understand them and try our best to develop him, I am sure, he would not think of the leaving the organization.

Sanjay Ambhorkar emphasized on culture building and giving the purpose of job. Revendra Misra spoke on leadership development and building the internal talent pool.

At the end moderator said that everybody should do everything in the organization. People should be trained to lead by example and not by the power. He explained the concept of Leading without Title. With this concept not only Mangers/ Leaders but any employee can become a role model in his work.

I feel the biggest challenge is to manage and retain multi-disciplinary and diverse workforce with more effective and efficient HR capabilities.

My takeaways from this session are:

 1. To keep employees engaged, have discussions with them, understand and helps to resolve issues on priority.
 2. Ensure their employability is improved with the growth of the organization.
 3. Your exiting employees should get good treatment as they brand our company outside.
 4. Exit interview is reactive and whereas stay interview is proactive – this is a best tool to keep our employees engaged with us. If you do have discussion with them while in service, employees may share their issues with you regarding career, problems or any cultural issues which could lead him to leave organization. By stay interview, you can resolve such issues and I am sure, if we able to do so, employees will not leave.
 5. Invent your own practices with relevance to organizations requirement - It doesn't mean all above techniques are applicable to all industries. Every organization has different culture inside and we should understand the organization issues, culture, and inter relationship and frame interventions accordingly.
I don't know who had asked the question as “He expect something which can be implemented” from this session. But, I am sure, my simple five key takeaways may help all of us in our organizations.


(Author is working as Sr. Executive - IR at DSM India Pvt. Ltd.)

You may also like these.. please read